Kolorektální screening

Důvody a cíle preventivního vyšetření

Co je screening

Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li odhaleny v počátečním stadiu vývoje. Problém ale je, že postižený v této fázi onemocnění nemá ještě žádné potíže ani příznaky.

Proto bylo v České republice zavedeno systematické celoplošné vyšetřování populace (screening) na některé nejrozšířenější druhy nádorových onemocnění s cílem podchytit nádory ještě v raném stadiu.

Kolorektální screening, zaměřený na kolorektální karcinomy, byl u nás zahájen v roce 2009 v návaznosti na úspěšný screening nádorů prsu a screening nádorů hrdla děložního

V čem spočívá kolorektální screening

Používají se dvě metody, které by měly odhalit nádor v tlustém střevě či konečníku ještě ve fázi, kdy postižený nemá žádné symptomy onemocnění:

Test okultního (skrytého) krvácení do stolice. Test odhalí v odebraném vzorku stolice pouhým okem neviditelné stopy krve, které mohou (ale nemusejí!) indikovat karcinom. Je jednoduchý a zcela bezbolestný a každý si ho zvládne udělat sám doma.

Test je hrazen jednou ročně ze zdravotního pojištění lidem ve věku od 50 do 54 let a také lidem od 55 let (ve dvouletém intervalu), pokud mu dají přednost před spolehlivější kolonoskopií. Test předepisuje praktický lékař, popř. gynekolog.

Kolonoskopie. Jedná se o vyšetření na tzv. kolonoskopu, což je lékařský přístroj skládající se z optického zařízení, speciální, asi metrové hadice a monitoru. Hadice s optickým aparátem na konci se zavede konečníkem do tlustého střeva a opatrně se jím posouvá až na konec. Jak aparát prochází střevem, postupně snímá obraz střevní stěny, který se přenáší na monitor.

Kromě velmi věrného zobrazení stavu tlustého střeva umožňuje kolonoskop také hned odebrat vzorky tkáně a odstranit nežádoucí polypy. Na preventivní kolonoskopické vyšetření mají nárok všichni, kdo překonali věkovou hranici 55 let, a také ti, jejichž test na okultní krvácení byl pozitivní. Výhodou kolonoskopie je, že pokud není zjištěna podezřelá tkáň nebo polyp, další preventivní vyšetření, včetně testu na okultní krvácení, nejsou dlouhodobě nutná - stanovený interval preventivních vyšetření kolonoskopem je 10 let. České ILCO doporučuje, aby šel na kolonoskopické vyšetření každý komu se dlouhodoběji změnil způsob vyprazdňování - jeho četnost nebo profil (zmenšení průměru), má časté průjmy, zácpy, nevysvětlitelné bolesti zad v oblasti pod pasem, ale i zvýšenou plynatost. Příznaky jsou ze začátku nepatrné i lidé po 20 roce mohou mít zhoubný nádor. Ne vždy nádor krvácí do stolice.

Screeningová kolonoskopie je v České republice provozována v několika desítkách speciálních center, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel.

www.kolorektum.cz

 

Je ti trapné jít k doktorovi a žádat o vyšetření střev a konečníku  a přitom máš strach z rakoviny?
Nemáš přece žádné potíže! Na druhou stranu už nejsi nejmladší a nežiješ zrovna nejzdravěji. Co kdyby...? - Neostýchej se. Tvůj praktický lékař je informován o screeningových programech a nebude překvapen. Požádej ho o test na okultní krvácení do stolice.

Bojíš se kolonoskopie?
Je pro Tebe nepřekonatelně žinantní nechat někoho nahlížet do tvých útrob? Děsí Tě představa, jak to probíhá a jak to asi bolí? - Neposlouchej báchorky a zjisti si pravdivé informace. Kolonoskopie není nedůstojná ani bolestivá. Před procedurou, která trvá asi 20 minut, dostaneš zklidňující prostředek, díky kterému nebudeš nic cítit a možná vše prospíš. Jedinou nepříjemností pro Tebe může být příprava střeva před vyšetřením (pití projímadla). Při tom ale budeš doma, v soukromí.

Máš strach z toho, co by se mohlo zjistit, a tak se vyšetření vyhýbáš?
Chyba! Zbabělost se nevyplácí. Pamatuj, že krev ve stolici může mít řadu jiných příčin než zrovna nádor, například hemoroidy nebo zánět. Jestli máš nějaký polyp, při kolonoskopii bude nejen odhalen, ale i odstraněn a Ty získáš výhodu pravidelného sledování odborníky.