Prevence

Příčiny vzniku onemocnění.

Přesná příčina vzniku nádorových onemocnění je neznámá. Je ale prokázána celá řada faktorů, jejichž výskyt indikuje zvýšené riziko vzniku určitého typu karcinomu nebo rakoviny obecně. Jednotlivec má průměrné, zvýšené, nebo vysoké riziko onemocnět kolorektálním karcinomem podle množství a druhu rizikových faktorů, které jsou přítomny v jeho rodinné a osobní anamnéze či životním stylu.

Znalost rizikových faktorů nám sice nedává možnost zcela eliminovat nebezpečí vzniku zhoubného nádoru, ale umožňuje nám systematicky sledovat rizikové skupiny lidí a podchytit jejich případné onemocnění včas, tj. dokud se nerozvinulo do takového stadia, v němž už není vyléčitelné.