Stadia onemocnění

Stupně pokročilosti choroby

Stadium vyjadřuje stupeň pokročilosti choroby a jeho určení má zásadní význam pro volbu vhodného terapeutického postupu. Jednotlivá stadia jsou definována výčtem možných typů postižení:

Stadium 0

 • tzv. nádor in situ, tj. zatím neinvazivní střevní nebo rektální nádor, který se nachází maximálně ve svalové vrstvě sliznice

Stadium I

 • střevní nádor, který prostoupil svalovou vrstvu stěny do hlubších vrstev
 • rektální nádor, který se rozšířil mimo svalovou vrstvu sliznice rekta do druhé a třetí vrstvy a postihl i vnitřní stranu sliznice rekta, ale nedostal se mimo rektum nebo vně

Stadium II

 • střevní nádor, který se rozšířil i mimo střední vrstvy střevní stěny, popřípadě i do okolních tkání a okolo střeva (stadium IIA)
 •  střevní nádor, který se rozšířil mimo střevní stěnu do sousedních orgánů, popř. i do serózní blány (stadium IIB)
 • rektální nádor, který se rozšířil mimo rektum do okolních tkání, ale není přítomný v lymfatických uzlinách

Stadium III

 • střevní nádor, který se rozšířil ze svrchní vrstvy střevní stěny do středních vrstev a do 3 lymfatických uzlin (stadium IIIA)
 • střevní nádor, který se rozšířil do tří blízkých lymfatických uzlin a zároveň také mimo střední vrstvy střevní stěny nebo do sousedních tkání v okolí střeva či rekta nebo mimo střevní stěnu do okolních orgánů, popř. i za serózní blánu (stadium IIIB)
 • střevní nádor, který se rozšířil do čtyř nebo více sousedních lymfatických uzlin a zároveň také do střední vrstvy střevní stěny či mimo ni nebo do okolních tkání v okolí střeva či rekta nebo do okolních orgánů, popř. mimo serózní blánu (stadium IIIC)
 • rektální nádor, který se rozšířil do okolních lymfatických uzlin, ale nikoli do ostatních částí těla

Stadium IV

 • střevní nebo rektální nádor, který se rozšířil do ostatních částí těla, jako například do jater, plic, pobřišnice (peritoneum) nebo do vaječníků


Klinické stadium má jednoznačný vztah k úspěšnosti léčby. Zatímco u nádoru in situ lze předpokládat úplné vyléčení a u prvního stadia je šance na úplné vyléčení téměř devadesátiprocentní, u vyšších stadií je bohužel nutno (v míře odpovídající výši stadia) počítat s recidivou. O lokálním relapsu (návratu choroby) se hovoří v případě, že se nádor vrátí do původní lokální části střeva nebo rekta. Distantní relaps znamená, že se nádor projeví v jiné části těla či se z původního ohniska rozroste dál. Ve čtvrtém stadiu není bezprostředním cílem nádor zlikvidovat, ale zamezit jeho progresi a udržet ho pod kontrolou. 

 

Pozitivní onkologický nález znamená pro každého velkou psychickou zátěž. Připrav se na chvíli, kdy se dozvíš diagnózu. Požádej někoho z rodiny nebo ze svých přátel, aby byl v tomto okamžiku s Tebou. Shromažďuj informace, pak budeš výsledkům lépe rozumět a budeš vědět, na co se ptát.

Jak dlouho budu žít? - Je přirozené, že si kladeš tuto otázku, jestliže Ti diagnostikovali kolorektální karcinom. Neupínej se ale k odpovědi. Měj stále na paměti, že:

 • Statistiky jsou jen statistiky. Slouží zejména k vyhodnocování účinnosti léčiv a léčebných postupů. Jsou také měřítkem veřejného úsilí o zlepšování léčby. Pro individuální případ není statistika spolehlivě směrodatná. Ber ji s nadhledem! Nejsi statistické číslo!
 •  Lidé, kteří nerezignují, ale přijmou nemoc jako výzvu, mají větší šanci na vyléčení. Bojové nastavení, touha žít a schopnost přizpůsobit se vzniklé situaci a počítat s riziky léčby i s možným nezdarem dodává tělu sílu bránit se nádoru a nutí ho k uzdravení. Z lékařské praxe jsou známy případy lidí, kterým před patnácti lety předpovídali konec a kteří navzdory osudu stále žijí.
 • Léčebné možnosti se zlepšují každým dnem. V poslední době byl zaznamenán značný pokrok především v léčbě stádií II, III a IV a stále se testují nové léky.  
Ptej se na výsledky vyšetření a zejména na stadium své nemoci. Máš právo znát všechny podrobnosti. Ať je Tvůj zdravotní stav jakkoli vážný, diagnóza znamená naději na jeho zlepšení. Lékaři jsou dnes připraveni na každou situaci a mají k dispozici řadu účinných prostředků, aby buď karcinom zlikvidovali, nebo, pokud je v pokročilejším stadiu, alespoň dostali pod kontrolu a výrazně zlepšili kvalitu života s ním.  Požaduj od lékaře plnou informaci o možnostech léčby – chemoterapii, biologické léčbě, operaci nádoru, operaci metastáz, možnosti konzultace v mezioborové komisi Komplexních onkologických center, radiofrekvenční ablaci, radioterapii apod. Některé léčebné metody jsou soustředěny do center. Všechny metody nejsou vhodné pro všechny pacienty. Je potřeba zvolit individuální, ale vysoce informovaný přístup!