Diagnóza

Určení klinického stádia choroby

Diagnóza rakoviny rozhodně nespočívá pouze v odhalení nádoru, popř. ve zjištění, zda je, nebo není zhoubný. Potvrdí-li se podezření na nádorové onemocnění, je vždy nutné, aby se pacient podrobil sérii vyšetření, jejichž cílem je určit druh nádoru, jeho velikost, typ nádorových buněk, jejich agresivitu a míru rozšíření do jiných částí těla.

Diagnóza musí být velmi přesná, a proto se na ní podílí celý tým specialistů gastroenterolog, patolog, chirurg, radiolog, přizváni bývají podle potřeby též odborníci na terapii jako onkolog, radioterapeut, specializovaný chirurg. Výsledkem vždy musí být určení tzv. klinického stadia choroby a podle něho se teprve může stanovit léčebný plán.