Co je rakovina střeva

Popis onemocnění

O tlustém střevě

Anatomie tlustého střeva

Tlusté střevo, poslední část trávicí soustavy, je dlouhé přibližně 1,5 metru. Navazuje na střevo tenké v pravé jámě kyčelní částí, která je obecně známa jako tzv. slepé střevočervovitým výběžkem (apendixem). Po slepém střevu následuje nejprve vzestupný a dále pak příčný a sestupný tračník (kolon). Konečnou část tlustého střeva tvoří esovitá klička (colon sigmoideum) a pak konečník (rectum). Zevnitř je tlusté střevo vystláno sliznicí.

Funkce tlustého střeva

Úkolem tlustého střeva je zahustit nestrávené zbytky potravy a spolu s dalším odpadem (jako jsou např. odumřelé buňky nebo bakterie) je vyloučit je z těla ven. V tlustém střevě se vstřebává voda společně s některými minerálními látkami. Střevní obsah se tím postupně mění ve stolici, která je střevem posunována až ke konečníku. 

Kolorektální karcinom

Co je rakovina

Rakovina není jedna choroba. Jedná se o různé druhy onemocnění, jež mají jedno společné - patologické buňky, které se vymkly kontrolním mechanizmům organizmu. Změněné buňky vznikají v organizmu vlivem různých karcinogenů, jako jsou například některé chemické látky, viry nebo ionizační záření. Nedokáže-li je imunitní systém včas zničit, začnou překotně růst a množit se, vytvoří nádor a postupně proniknou i do vzdálených tkání a orgánů, které ničí. Podle druhu buněk, které jsou původcem onemocnění, se rozlišují různé typy nádorů.

Co je kolorektální karcinom

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku mají mnoho společného, a proto jsou zařazeny do jedné kategorie a označují se společným názvem kolorektální karcinom. Jsou mezi nimi ale i některé odlišnosti, a to především v léčbě.

Nejčastější formou rakoviny tlustého střeva a konečníku je tzv. adenokarcinom, tj. zhoubný nádor vyrůstající z epitelu střevní sliznice. Jiným, ovšem mnohem vzácnějším typem zhoubného nádoru v tlustém střevě může být například lymfom, který je tvořen lymfocyty (bílými krvinkami), nebo karcinoid, vznikající z neuroendokrinních buněk (buněk žláz s vnitřní sekrecí) a vyskytující se většinou v apendixu.

Tyto nádory jsou z hlediska našeho zaměření na rakovinu tlustého střeva a konečníku okrajové, a proto zde jen upozorníme na fakt, že se léčí jiným způsobem než adenokarcinomy a často mají také jiné příznaky.

Invaze kolorektálního karcinomu

Nádor, který je zpočátku omezen jen na sliznici střeva, může postupně prorůst jeho stěnou až do okolních tkání. Z nádoru se mohou začít uvolňovat jednotlivé buňky, které pak pronikají do okolních lymfatických uzlin.

Zde se mohou zachytávat a vytvářet metastázy čili dceřiné nádory. Mohou ale také mízní cestou nebo krevním řečištěm cestovat po těle a vytvářet metastázy ve vzdálených orgánech - nejčastěji v játrech a plicích. V takovém případě se jedná o tzv. systémové onemocnění.