Zajímavé odkazy

Důležitost multidisciplinární spolupráce při péči o onkologického pacienta je v poslední době stále hlasitěji akcentována. Tři profesoři - špičkový klinický onkolog, onkochirurg a radiolog se sešli při tvorbě brožury o strategii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Více o knize včetně verze v PDF ke stažení najdete zde:

Diseminovaný kolorektální karcinom - Strategie léčby » Moje Medicina