Léčba

Chirurgický zákrok

Cílem je odstranit nádor i s částí okolního zdravého střeva a s přilehlými lymfatickými uzlinami. Malý nádor v konečníku lze někdy odstranit řitním otvorem, většinou se ale k nádoru přistupuje břišní stěnou.

Je-li to možné, bezprostředně po vyjmutí nádoru se zdravé části střeva nebo konečníku opět spojí. Po operaci se podávají analgetika na mírnění bolesti a ránu je třeba kontrolovat kvůli podráždění okolní kůže, popř. včasnému podchycení zánětu. Pacient se v pooperačním období většinou cítí unavený a slabý a může mít zácpu nebo naopak průjem.

Kolostomie

V případě, že nelze zdravé části střeva nebo konečníku znovu propojit, nezbývá než vyvést zdravý konec střeva břišní stěnou z těla ven. Tento zákrok bohužel omezuje běžný život pacienta tím, že musí mít u vývodu připevněn sáček, ve kterém se shromažďuje stolice. V mnoha případech se jedná pouze o dočasné opatření - čeká se, než se operovaná tkáň zhojí.

V některých případech, zejména po odstranění nádoru konečníku nacházejícího se blízko řitního otvoru, je ale nutná kolostomie trvalá. S nácvikem obsluhy kolostomie pomůže pacientovi v pooperačním období specializovaná zdravotní sestra, tzv. Stomasestra. O životě se stomií si můžes promluvit s lidmi v pacientských organizacích, kontakt www.ILCO.cz

Pamatuj lépe se naučit se stomií žít než ji odmítnout a zemřít.

Radioterapie

Ozařování nádoru je jednou z nejstarších onkologických léčebných technik. Působí na nádorové buňky tak, že zahynou nebo ztratí schopnost nekonečného množení. Používá se především při léčbě nádoru konečníku, a to předoperačně (s cílem zmenšit nádor) nebo po operaci (ke zničení případných zbylých patologických buněk v operované oblasti). Často se kombinuje s chemoterapií.

Radioterapie bývá doprovázena nežádoucími účinky, jako je nevolnost, slabost, průjem, podráždění močového měchýře nebo zarudnutí a suchost kůže v ozařované oblasti.

Chemoterapie

Při chemoterapii se využívají tzv. cytostatika, chemické preparáty zastavující růst a množení buněk. Jsou to látky syntetického původu nebo deriváty látek získaných z rostlin či plísní. Cytostatika jsou většinou nasměrována do celého těla, občas (u jaterních metastáz) se aplikují jaterní tepnou přímo do jater.

Načasování chemoterapie se řídí předem stanoveným léčebným plánem a léčba probíhá v cyklech, tzn. podání téhož léku či skupiny léků se několikrát opakuje a mezi jednotlivými opakováními jsou přestávky, které umožňují zasaženým zdravým tkáním, aby se vzpamatovaly (zdravá tkáň má lepší schopnost regenerace než nádorové buňky).

Běžně se při léčbě aplikuje více různých chemických preparátů a v nejpokročilejším stadiu onemocnění se chemoterapie kombinuje s biologickými léky.

Biologická léčba

Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny. Vychází z nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buněk.

Zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury, biologické preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru. Díky tomu nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky. V současnosti jsou pro léčbu nádorů tlustého střeva a konečníku k dispozici tři účinné biologické látky.

V léčbě metastatického kolorektálního karcinomu se užívá bevacizumab nebo cetuximab nebo panitumumab. Bevacizumab patří do tzv. antiangiogenních léků. Ovlivňuje plazmatickou bílkovinu VEGF, tím na několika úrovních ovlivňuje krevní řečiště nádoru a tím růst nádoru, jeho zmenšení, možnost operací, přežití nemocných. Cetuximab a panitumumab patří do skupiny tzv. antiEGFR protilátek. Jsou to látky, které se váží na nádorovou buňku. Jejich indikace je možná jen u nemocných, u kterých laboratorní vyšetření neprokáže přítomnost mutace onkogenu Kras - u těchto nemocných léčbě antiEGFR nefunguje. 

Způsob podávání protinádorových léků

Nejčastější je nitrožilní aplikace ve formě infuzí. Za tímto účelem se může na období léčby zavést do oblasti pod klíční kostí speciální kanyla ústící do horní duté žíly. Kanyla má na konci komůrku, která po zašití do podkoží umožňuje opakované podávání léků velmi šetrným způsobem.

Dlouhotrvající infuze lze v současnosti už technicky vyřešit tak, aby nebránily pacientovi v pohybu a výkonu základních hygienických potřeb. Některá cytostatika se podávají perorálně (ústy).

Podpůrná léčba

Protinádorová léčba má řadu nežádoucích účinků, z nichž některé by mohly vážně ohrozit zdravotní stav pacienta, a tím i znemožnit léčbu samotnou. Proto se současně s protinádorovou terapií aplikuje podpůrná léčba, jejímž cílem je nežádoucím účinkům předejít nebo je alespoň zmírnit.

Nejrizikovější jsou z tohoto hlediska cytostatika, která na (rozdíl od radioterapie) působí v celém těle a (na rozdíl od biologických preparátů) zasahují i zdravé buňky. Nežádoucí účinky chemoterapie závisejí na druhu použitého preparátu a délce léčby a projevují se u různých pacientů v různé míře. Většina z nich odezní během několika dnů po aplikaci léku, některé však přetrvávají déle.

Mezi nejčastější z nich patří nevolnost a zvracení, úbytek bílých krvinek (riziko infekce), úbytek červených krvinek (anémie), úbytek krevních destiček (krvácivost), ztráta vlasů a poškození sliznice trávicího traktu (afty v ústech, průjem). Poruchám trávicí soustavy lze čelit určitými dietními opatřeními a v případě potřeby vhodnými léky. Při úbytku bílých krvinek je třeba včas zahájit léčbu antibiotiky, při úbytku červených krvinek a destiček se aplikuje transfuze. Tvorbu bílých a červených krvinek lze také podpořit tzv. růstovýni faktory (léky ve formě injekcí). 

 

Před začátkem léčby si udělej co nejjasnější představu o tom, co tě čeká. Ptej se svého ošetřujícího lékaře, polož mu například následující otázky:

 • Jak se nazývají léčiva, která mi budete podávat, a jaký mají účinek?
 • V jaké formě mi budou aplikována - v tabletách, injekčně, infuzí? A v jakých intervalech? Budu mít permanentní infuzi?
 • Jak dlouho budou trvat jednotlivé léčebné kúry?
 • Budu po celou tu dobu v nemocnici, nebo částečně také doma?
 • Jaké vedlejší účinky léčby mám očekávat?
 • Mohou se u mě projevit i některé neobvyklé vedlejší účinky?
 • Co mám udělat, když začnou potíže? Jak poznám, že už potřebuji vaši pomoc?
 • Na jaké číslo mám zavolat a kdo se mi na něm ozve? Budu moci hovořit přímo s vámi?
 • Jaké léky na odstranění nebo zmírnění nežádoucích účinků případně dostanu? 

 

V průběhu léčby rozhodně a bez prodlení kontaktuj svého lékaře, jakmile začneš mít následující potíže:

 • Zvracíš častěji než jedenkrát denně nebo máš pocit nevolnosti, který Ti znemožňuje pít či udržet v žaludku tekutinu.
 • Máš křeče v břišní dutině nebo silný průjem (sedm nebo více stolic denně nebo silné zvracení, které neodeznělo ani po 24 hodinách). Silný průjem může signalizovat život ohrožující problém a musí se okamžitě léčit. Pravděpodobně Ti budou podány tekutiny nitrožilně nebo dostaneš silnější léky na potlačení takovýchto vedlejších příznaků.
 • Objeví se známky dehydratace: pocit závrati až na omdlení, někdy zmatečnost.
 • Pokožka na dlaních nebo chodidlech Ti zčervená, je vysušená a loupe se. Nejde o život ohrožující vedlejší příznak, ale je dobré na něj upozornit včas. Lékař Ti upraví dávku léčiva a léčebná kúra může pokračovat.
 • Máš černou stolici nebo stopy krve ve stolici (signály gastrointestinálního krvácení).
 • Cítíš bolest při močení nebo máš červenou či růžovou barvu moči.
 • Svrbí Tě kůže nebo Tě bolí v ramenou, v hrudi či v nohách (příznaky krevních sraženin).
 • Objevíš neobvyklé modřiny nebo krvácení (signál špatné srážlivosti krve).
 • Máš horečku. Zeptej se předem lékaře nebo sestřičky, při jaké teplotě máš zavolat okamžitě a při jaké je možné vyčkat do ordinačních hodin lékaře.
 • Máš v ústech červené a nateklé sliznice a bolestivé rány, které Ti brání v jídle a pití.
 • Při pozitivním  přístupu k léčbě se může stát, že vedlejší účinky léčby jsou minimální. Neboj se, věř, že je pro tebe zvolena ta nejlepší léčba. Psychika je mocný nástroj, pracuj s ní. Je mnoho návodů v knihách, mluv se svými přáteli, můžeš si promluvit s psychoterapeutem, můžeš se obrátit na lidi, kteří podobnou situaci již zažili.