Léčba

Pokud je primární nádor (z hlediska rozsahu) operabilní, bývá prvotním léčebným zásahem chirurgické odstranění nádoru, doprovázené v případě nutnosti pooperační radioterapií. Po likvidaci primárního nádoru přichází na řadu systémová léčba (zaměřená na celé tělo, ohrožené metastázami).

Posloupnost ale může být i jiná - v závislosti na pokročilosti onemocnění. Například u tzv. resekabilních či hraničně resekabilních metastáz kolorektálního karcinomu může operace metastáz předcházet operaci původního nádoru!

Vždy je třeba zvolit s lékařem individuální postup a případně konzultovat s lékaři více oborů (onkolog, chirurg, radioterapeut, radiolog). Podle načasování zejména systémové léčby, popř. radioterapie (podle jejího zařazení po operaci, nebo před ní) se rozlišují následující léčebné postupy:

Postup léčby nádoru střeva ve stadiu I-III

Prvním krokem většinou bývá operace, při které se odstraní nádor a lymfatické uzliny. Odoperovaný nádor a lymfatické uzliny poté vyšetří patolog a na základě výsledků histologie se upřesní stadium choroby. V případě potvrzení III. stadia a někdy již u II. stadia následuje chemoterapie. Léčbu uzavírají kontrolní vyšetření a testy.

Léčba rektálního nádoru

Nádor rekta se léčí odlišným způsobem než nádor střeva, který se nachází v hlubší části pánve a v těsnější blízkosti svaloviny. Nádor rekta vyžaduje především jiné chirurgické postupy, jejichž součástí může být i dočasná nebo trvalá kolostomie (vyvedení konce střeva z těla břišní stěnou).

U nádoru rekta je bohužel také pravděpodobnější lokální relaps, a proto se častěji využívá chemoterapie a radioterapie, ať už před chirurgickým zákrokem, nebo po něm.

Léčebný plán v případě kolorektálního nádoru ve stadiu IV

Existuje několik způsobů, jak přistupovat ke kolorektálnímu nádoru, který metastazoval. Léčba závisí na několika proměnných, mezi něž patří místo, na které se nádor rozšířil, počet metastáz a celkový zdravotní stav pacienta.

Velkou roli při výběru terapie ovšem hraje i postoj pacienta. Je nezbytné, aby se pacient do sestavování léčebného plánu aktivně zapojil, aby si vyslechl názory lékařů, zvážil situaci a vyjádřil se k tomu, jaké jsou jeho priority, tedy jakou léčbu je ochoten podstoupit a co od léčby očekává především. Většinou přicházejí v úvahu tyto alternativy: 

Léčebný plán pacienta s metastázou kolorektálního nádoru může obsahovat následující prostředky:  

Nevzdávej se možnosti spolurozhodovat o své léčbě. Pokud je více léčebných variant, lékaři (jak chirurg, tak onkolog) by Tě o nich měli informovat, poukázat na výhody a nevýhody každé z nich a dát Ti možnost volby. Ptej se na podrobnosti a nech si vysvětlit vše, čemu nerozumíš.

V případě, že Ti diagnostikovali karcinom v pokročilém stadiu, snaž se zklidnit a soustřeď se na informace a doporučení lékařů. Mají pro Tebe zásadní význam. Máš právo na to, aby konzultace probíhaly za přítomnosti někoho z rodiny nebo blízkých přátel.

Ujisti se o tom, že máš informace o všech možných alternativách léčby a že ti byla doporučena ta nejlepší z nich: Požádej svého ošetřujícího lékaře o zprostředkování tzv. second opinion - názoru druhého lékaře, z jiného odborného pracoviště. Neboj se, že se ho to dotkne! U tak vážného onemocnění je oponentní posudek na místě.