Léčba

Léčbu rakoviny u nás zastřešuje Česká onkologická společnost ČLS JEP, která sleduje nejnovější trendy a celoevropská opatření a svá doporučení každoročně inovuje. Síť onkologické péče v ČR zahrnuje jak lékaře v komplexních onkologických centrech, tak lékaře v ostatních nemocnicích. Cílem všech je navrhnout nemocnému takovou léčebnou možnost, která pro něj bude tou nejlepší. 

V léčbě kolorektálního karcinomu se v současnosti využívají čtyři základní terapeutické metody, a to chirurgický zákrok, ozařování, chemoterapie a tzv. biologická léčba. Tyto metody se podle potřeby v různé míře kombinují či doplňují. Způsob léčby kolorektálního karcinomu se pro každého pacienta stanovuje individuálně a berou se přitom v úvahu všechna specifika jeho situace. Na sestavování léčebného plánu se podílí celý tým lékařů, do něhož patří klinický onkolog, chirurg, rentgenolog, radiační onkolog, patolog a v případě potřeby i další odborníci. Faktorů, které je třeba posoudit, je mnoho, ale nejvýznamnější je stadium onemocnění a rizikové faktory nádoru, místo nálezu nádoru a případných metastáz a zdravotní stav pacienta (další zdravotní problémy).

 www.linkos.cz