Centra v České republice

Praha

 KOC Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

 KOC Fakultní nemocnice v Motole, Praha